МОВА: КЛАСИЧНЕ - МОДЕРНЕ - ПОСТМОДЕРНЕ

МОВА: КЛАСИЧНЕ — МОДЕРНЕ — ПОСТМОДЕРНЕ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. Випуск 2

Київ: ДУХ I ЛIТЕРА, 2016. — Вип. 2. — 424 с.

Наклад книги закінчився

Книжку можна почитати тут.

РЕДКОЛЕГІЯ:

Ожоган В. М. — доктор філологічних наук, професор — відповідальний редактор (НаУКМА),

Демська О. М. — доктор філологічних наук, професор (НаУКМА),

Зернецький П. В. — кандидат філологічних наук, професор (НаУКМА),

Лучик А. А. — доктор філологічних наук, професор (НаУКМА),

Лучик В. В. — доктор філологічних наук, професор (НаУКМА),

Масенко Л. Т. — доктор філологічних наук, професор (НаУКМА),

Мозер Міхаель — доктор філологічних наук, професор (Інститут славістики Віденського університету, Австрія),

Ріґер Анжей Януш — доктор філологічних наук, професор (Варшавський університет, Польща),

Собуцький М. А. — доктор філологічних наук, професор (НаУКМА),

Кадочнікова О. П. — кандидат філологічних наук, доцент — відповідальний секретар (НаУКМА)

Рецензенти:

Ніка О. І. — доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

Леута О. І. — доктор філологічних наук, професор кафедри української мови, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова.

Упорядники:

Ожоган В. М. — доктор філологічних наук, професор (НаУКМА),

Сігов К. Б. — кандидат філософських наук, доцент (НаУКМА)