Демократія в епоху глобалізації

Демократія в епоху глобалізації

Пер. з нім. – К.: ППС-2002, 2007. – 436 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-96471-8-4
Наклад книги закінчився!

Відома далеко за межами Європи книга видатного німецького філософа О. Гьофе є важливою частиною цілісного політично-філософського та етичного дискурсу складного й багатовимірного процесу глобалізації, який охоплює не лише економічні, як почасти вважається, а й усі інші істотні виміри сучасного суспільного буття. У праці запропоновано точний діагноз цього процесу та відповіді на глобальні виклики сучасної епохи, які автор аргументує, спираючись на методологію новітнього філософського мислення та власне бачення актуальних дискусій у царині політичної філософії, етики та філософії права. Виклики сучасності потребують, як переконливо доводить автор, глобального справедливого та демократичного державно-правового устрою, заснованого на принципах демократії, верховенства права, поваги до гідності та прав людини.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх зацікавлених актуальними проблемами сучасної соціальної і політичної філософії, філософії моралі та права.