Наші книги

Укорінення. Лист до клірика

Укорінення. Лист до клірика

Наші книги, Соціологія, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 1998. – 300 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 5-91743-052-1
Наклад книги закінчився!

Вибрані праці Сімони Вейль (1909–1943), видатного французького мислителя, складають твори, присвячені питанням філософії, релігії, етики, політики та права.
Укорінення – це, можливо, найважливіша та найменш визнана потреба людської душі, одна з тих, які найважче визначити. Людина має коріння через реальну, активну, природну участь в існуванні спільноти, яка зберігає живими деякі скарби минулого й деякі передчуття майбутнього. Ця участь природна – тобто вона автоматично зумовлена місцем, народженням, професією, оточенням. Кожна людина відчуває потребу у множинності коренів. Вона потребує сприйняття всієї сукупності морального, інтелектуального, духовного життя через посередництво тих кіл, до яких вона входить. Взаємний вплив найрізноманітніших кіл необхідний не менше, ніж укорінення у природному оточенні. Докладнiше

Часопис «Дух і Літера» № 3–4

Часопис «Дух і Літера» № 3–4

Наші книги, Часопис ДУХ І ЛІТЕРА

К.: Дух і літера, 1998. – 496 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16
Наклад книги закінчився!

Докладнiше

Кодекс медицинской деонтологии

Кодекс медицинской деонтологии

Наші книги, Філософія

Вступ і коментарі Луї Рене, передм. Поля Рікера.
К.: Дух і літера, 1998. – 164 с.
Наклад книги закінчився!

Кодекс медичної деонтології, прокоментований філософом Полем Рікером і лікарем Луї Рене, – це спроба відновити етичні норми в охороні здоров’я людства і вияв глибокої турботи щодо дотримання принципів моралі в практичній медицині. Докладнiше

Социологическая альтернатива: Аристотель – Маркс

Социологическая альтернатива: Аристотель – Маркс

Наші книги, Соціологія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 1998. – 152 c.
Мова рос. – Обкл. м’яка – Форм. – ISBN 5-95802-041-1
Наклад книги закінчився!

Праця Патріка де Лоб’є, відомого швейцарського мислителя, є блискучим аналізом основ соціології. Докладнiше

Христианские требования в политике

Христианские требования в политике

Наші книги, Соціологія, Християнство

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 1998. – 465 с. – ISBN 5-94701-041-1
Наклад книги закінчився!

Збірник творів Шарля Журне, видатного мислителя сучасності, містить праці, написані впродовж 1935 –1945 років і присвячені найважливішим проблемам сучасної історії, релігії, політики та філософії. Докладнiше

История сексуальности-ІІІ: Забота о себе

История сексуальности-ІІІ: Забота о себе

Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, Ґрунт; М.: Рефл-Бук, 1998. – 288 с.
Мова рос. – Обкл. тверд. – Форм. 60х88/16 – ISBN 5-87983-074-8
Наклад книги закінчився!

«Історія сексуальності» М. Фуко (1926–1984), найбільшого французького філософа, культуролога та історика науки, є циклом досліджень, присвячених генеалогії етики та аналізу різного роду «технік себе» в давнину, у Середньовіччі і в Новий час, а також питання про підстави християнської точки зору щодо проблем особистості, статі й сексуальності. У «Турботі про себе» (1984) автор описує еволюцію сексуальної моралі й модифікації різноманітних практик, за допомогою яких індивідуум конституює себе як такого (медичні режими, подружні зв’язки, гетеро- і гомосексуальні стосунки тощо), розглядає твори грецьких і римських авторів (філософів, риторів, медиків, літераторів, тлумачів снів та ін.) перших століть нашої ери, зокрема «Настанови подружжю» і «Діалог про любов» Плутарха, «Бесіди» Епіктета, «Листи до Луцілія» і «Про гнів» Сенеки, «Листи» Плінія Молодшого, «Роздуми» Марка Аврелія, «Сонник» Артемідора, «Дві любові» Лукіана, «Про призначення частин людського тіла» і «Про уражені місця» Галена, «Про медицину» Цельса, «Про жіночі хвороби» Сорана, трактати пізньоеллінських лікарів зі збірки Орібасія тощо. Докладнiше

Часопис «Дух і Літера» № 1–2

Часопис «Дух і Літера» № 1–2

Наші книги, Часопис ДУХ І ЛІТЕРА

 

К.: Дух і літера, 1997. – 464 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16

 

Збірка наукових статей із проблем соціальної філософії, філософії історії; філософії культури, історії філософії; онтології, гносеології, феноменології; філософської антропології, логіки, етики, естетики; філософії науки та освіти; релігієзнавства, теорії та історії культури.
Докладнiше

Jews and Slavs, v. 7

Jews and Slavs, v. 7

Наші книги, Юдаїка

Jews and easten Slavs. Essays on intercultural relations

(Євреї і слов’яни, т. 7. Євреї та східні слов’яни. Нариси про культурні взаємини)
Ред. В. Москович, Л. Фінберг, М. Феллер. – К., ТОВ «Задруга», 2000. – 343 с.
ISBN 966-7273-13-Х
Наклад книги закінчився!

Докладнiше

Во что я верю

Во что я верю

Наші книги, Філософія

Автор:

Наклад книги закінчився

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 1996. – 144 с.
Мова рос. – Обкл. м’яка – Форм. 70х108/32 – ISBN 5-87534-104-1

Франсуа Моріак (1885 – 1970) – один із письменників XX ст., творчість якого увійшла до класичної спадщини французької літератури. 1933 року його вибрано до Французької Академії, а 1952 року він отримує Нобелівську премію. Романіст і поет, драматург та есеїст, громадський діяч і учасник Спротиву, Моріак упродовж цілого свого життя був вірний християнським переконанням. Докладнiше

Jews and Slaws, v. 5

Jews and Slaws, v. 5

Наші книги, Юдаїка

Jews and Ukrainians

(Євреї та слов’яни, т.5, Євреї та українці)
Ред. В. Москович, Л. Фінберг та ін. – Єрусалим, «Gesharim», 1996. – 301 с. – ISBN 965-421-001-6-1
Наклад книги закінчився!

Докладнiше

Сторiнки:« Перша...1020...646566