Книги інших видавництв

Слова чоловіків (1790-1793)

Слова чоловіків (1790-1793)

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор: , ,

Наклад книги закінчився

Упоряд. Е. Бадентер. Пер. з франц. О.Хоми. – К.: Альтерпрес, 2006. – 400 с.

Основу цієї книги становить добірка текстів, присвячених проблемі надання політичних прав жінкам. Усі ці тексти було написано чоловіками доби Великої французької революції (з 1790 по 1793 рр.). Елізабет Бадентер, відома французька дослідниця, що видала цю збірку 1989 року, року двохсотліття  революції, ставила за мету відтворити сприйняття чоловіками першого етапу свідомої боротьби французьких жінок за політичне рівноправ’я. Докладнiше

Справедливість і субсидіарність

Справедливість і субсидіарність

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

 

Виступи в Україні. – К.: Альтерпрес, 2004 – 144 с.

Книжка містить лекції відомого німецького філософа О.Гьофе, прочитані в Україні. Вони є послідовним викладом засадничих ідей його соціальної філософії, філософії держави та права, політичної антропології. Докладнiше

Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя

Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. – К.: Альтерпрес, 2004. – 104 с. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32 –ISBN 966-542-260-X

Ця книга – про невідворотні тенденції глобалізації, які розпочалися у 70-х роках XX сторіччя і зараз охопили всі частини земної кулі. Початок цьому процесу було покладено виникненням та нарощуванням динамічної системи електронних комунікацій, завдяки якій поняття локального і головного, периферійного і центрального втратили донедавна чітке розмежування. Терени глобалізації – не тільки економіка, але й культура, сім’я, сфера інтимних почуттів. Звертаючи увагу на загрози й виклики глобалізації, автор наголошує на думці, що її негативні тенденції цілком можливо підпорядкувати позитивним. Найпродуктивніший шлях для цього – послідовний розвиток демократії, що є невіддільним від інтенсифікації впливів громадянського суспільства на управлінські структури й процеси як всередині націй-держав, так і на європейському та глобальному рівні. Цей шлях означено терміном – «демократизація демократії». Докладнiше

Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях

Учимся работать профессионально в стационарных учреждениях

Книги інших видавництв, Соціологія

Автор: ,

К.: Абрис, 2004. – 104 с. – Мова рос. – Обкл. м’яка. – Форм. 84х108/16 – ISBN 966-531-164-6
Наклад книги закінчився!

Докладнiше

Мультикультуралізм і «Політика визнання»

Мультикультуралізм і «Політика визнання»

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з англ. – К.: Альтерпрес, 2004. – 172 с. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32 – ISBN 966-542-178-6, ISBN 966-542-253-7

Книга представляє найвідоміший у сучасній філософській літературі аналіз проблеми мультикультуралізму. У центрі книги – есей одного з найвпливовіших сучасних західних мислителів Ч. Тейлора «Політика визнання», у якому автор детально, на матеріалі сучасних дискусій із приводу питання про ствердження людської ідентичності в культурних, політичних, національних, тендерних та освітніх процесах, досліджує витоки ідеї визнання рівної цінності різних культурних ідентичностей та її розвиток. Докладнiше

Наш постмодерний модерн

Наш постмодерний модерн

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. А.Л. Богачова, М.Д. Култаєвої, Л.А. Ситниченко. – К.: Альтерпрес, 2004. – 328 с.

Книга одного з провідних філософів сучасної Німеччини В.Вельша, яка за короткий термін витримала вже шість видань, є загальновизнаним зразком систематизації постмодерністських тенденції у західній духовній культурі. В ній реконструюється історія понятійного апарату, що знайшов широкий вжиток у сучасних філософських, культурологічних та соціологічних концепціях, а також в образотворчому мистецтві та архітектурі. Докладнiше

Ідея культури: виклики сучасної цивілізації

Ідея культури: виклики сучасної цивілізації

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор: , , ,

 

К.: Альтерпрес, 2003. – 192 с.

На основі онтологічного підходу книга висвітлює зміни, які відбуваються в понятті «культура» на тлі викликів сучасної цивілізації – процесів глобалізації, регіональних конфліктів, зокрема між культурами, масових рухів протесту. Докладнiше

Розум і право

Розум і право

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Складові інтеркультурного правового дискурсу

К.: Альтерпрес, 2003. – 264 c. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 966-542-226-X
Наклад книги закінчився

 

Книга вперше репрезентує не лише німецькомовну, але й сучасну західну філософію моралі, держави та права загалом, крізь призму нового розуміння складових інтеркультурного правового дискурсу. В роботі ґрунтовно досліджено місце права в структурі соціальних відносин, проблему розуму в праві та найістотніший критерій демократичної правової держави – права людини, а також проблеми соціальної справедливості та принцип субсидіарності, перспективи розвитку сучасної держави та європейські теорії суспільного договору. Автор органічно та аргументовано вписує своє дослідження означених проблем в контекст актуальних сучасних філософських дискусій.

Докладнiше

Політична антропологія

Політична антропологія

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Книги інших видавництв

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з франц. О. Хоми. – К.: Альтерпрес, 2002. – 252 с.

Книга присвячена аналізу типів соціальної поведінки людини, що її спричиняють різноманітні політичні практики. Розглядаються, зокрема, мотиви, засоби й цілі маніпуляційних стратегій можновладців. Використовуючи свій досвід етнопсихолога й етнополітолога в галузі африканістики, Баландьє подає унікальні спостереження за феноменом сакралізації політичного, докладно описує сакральні техніки здійснення влади. Докладнiше

Сторiнки:« Перша...567