Книги автора

Шлях філософії: ХІХ–ХХ століття

Шлях філософії: ХІХ–ХХ століття

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з нім. М. Д. Култаєвої, В. І. Кебуладзе, В. Терлецького.
К.: Дух і літера, 2010. – 368 с. – Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-137-2

Наклад книги закінчився

У книзі відомого історика філософії Вольфганга Рьода представлена широка панорама історичного поступу світової філософії протягом XIX–XX століть (від завершення класичної німецької філософії до наших днів). Даний том, як і перед ним опублікований «Шлях філософії: з XVIІ по XІX століття» (К., 2009), є авторським узагальненням підготовленої проф. Рьодом фундаментальної 14-томної історії філософської думки. Текст вдало поєднує концептуальність і глибину з якістю, лаконізмом та стилістичною вправністю викладу. Окрім ґрунтовного висвітлення всіх значних філософських явищ та подій середини XIX століття, дане видання містить окремий нарис розвитку філософії останніх десятиліть, написаний В. Рьодом спеціально для української публікації і відсутній навіть в останньому німецькому перевиданні 2009 року. Докладнiше

Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття

Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття

«Сучасна гуманітарна бібліотека», Наші книги, Філософія

Автор:

Наклад книги закінчився
Пер. з нім. В. Терлецького та О. Вєдрова. – К.: Дух і літера, 2009. – 388 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 64х90/32 – ISBN 978-966-378-127-3

Праця проф. Вольфганга Рьода, одного з провідних сучасних істориків філософії зображує розмаїтий розвиток філософії епохи Модерну. Розпочинаючи свій виклад із творчості Р.Декарта, якого справедливо вважають піонером новочасної філософії, він простежує все багатство ідей цієї доби та їхні видозміни при подальшому розвої філософської думки в епоху Просвітництва, в творчості І.Канта і його перших тлумачів, а також у німецькому ідеалізмі. Своєрідність запропонованого підходу яскраво виявляється в історико-філософській концепції автора, який, долучаючись до кантівського розуміння філософії як «теорії досвіду», презентує сучасне прочитання історії філософії крізь призму «критичної філософії». Докладнiше