Книги автора

Рікер Поль

Рікер Поль

Автори

Автор:

Поль Рікер (Paul Ricœur; 1913–2005) – один із провідних філософів ХХ ст., представник французької гілки герменевтики. Професор Сорбонни та Чиказького університету. Автор багатьох праць, серед яких такі знакові для сучасної гуманітаристики книги, як «Філософія волі», «Конфлікт інтерпретацій», «Сам як інший», «Право і справедливість» та ін. Докладнiше

Ідеологія та Утопія

Ідеологія та Утопія

Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2005. – 383 с.
Мова укр. – Обкл. тверд. – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-80-0
У праці Поля Рікера “Ідеологія та утопія”, що є курсом лекцій, прочитаних відомим філософом у Сполучених Штатах, розглянуто ідеологію та утопію як культурні феномени, а також їхню співвіднесеність у сфері суспільної уяви. Автор простежує еволюцію цих понять в історії сучасної думки, приділяючи багато уваги їхньому вжитку й трансформації у текстах таких авторів як Маркс, Вебер, Альтюсер, Габермас, Гірц. Рікер виходить із того, що ідеологія та утопія суттєвим чином пов’язані між собою, а відтак і розглядати їх слід, спираючись на факти їхньої невпинної взаємодії. До того ж, усупереч поширеним поглядам, автор твердить, що годі й думати про те, що колись люди зможуть позбутися необхідності створювати ідеології та утопії, оскільки як одне, так і інше є неодмінною функціональною часткою механізмів смислотворення в культурі.

Книга призначена всім, хто цікавиться питаннями сучасної філософії та культурології. Докладнiше

Право і справедливість

Право і справедливість

Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2002. – 216 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 84х108/32– ISBN 966-7888-25-8
Нова книга Поля Рікера, одного з найвидатніших філософів сучасності, присвячена питанням філософії права, взаємозв’язку моралі, права та політики, які розглядаються на тлі класичної філософської традиції від Платона й Арістотеля до Лейбніца, Канта і Гегеля. Серед мислителів нашої межі епох філософ аналізує тези Х. Арендт, Д. Роулза і Ч. Тейлора. Своєю метою Поль Рікер проголошує виведення правової проблематики із затінку, зумовленого політизацією теми насильства в ХХ столітті.

Докладнiше

Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість

Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість

Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2002. – 114 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-30-4
Наклад книги розпродано 
Увазі читачів пропонується книга живого класика французької філософії Поля Рікера. Видання містить дві праці, вперше перекладені українською мовою: “Інтелектуальна автобіографія” та “Любов і справедливість”.

“Інтелектуальна автобіографія” – це реконструкція інтелектуального розвитку філософа, здійснена ним самим. Вона знайомить з етапами наукового та духовного становлення мислителя. У новій філософії людини Рікер майстерно поєднує конструктивні лінії етики, герменевтики, феноменології, аналітичної філософії, антропології, філософії релігії, історії та права. Докладнiше

Сам як інший

Сам як інший

Наші книги, Філософія

Автор:

Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2000. – 450 с.
Мова укр. – Обкл. м’яка – Форм. 60х84/16 – ISBN 966-7888-03-7
Наклад книги закінчився

Практична філософія Поля Рікера – вершина переосмислення проблем людської ідентичності в контексті трагічного досвіду ХХ століття.”Сам як інший” – головний твір (opus magnum) П. Рікера про філософію людини, про здатність людини на вчинок, слово та відповідь на запитання “хто я єсмь?” Рікер б’ється на два фронти: супроти екзальтації “Я” (ego) у послідовників Декарта і супроти приниження та нівелювання особистості в сучасному нігілізмі. Трагедія й самогубство цілих країн (Європа–ХХ) і окремих особистостей (зокрема, сина філософа) – не тема, а мовчазне скорботне тло, канва аскетичного сувою цієї роботи. Синтез нової філософії людини у Рікера майстерно поєднує конструктивні лінії етики, герменевтики, феноменології, аналітичної філософії, антропології, філософії релігії, історії та права.

Докладнiше

Навколо політики

Навколо політики

Наші книги, Філософія

Автор:

 

Пер з фр. – К.: Дух і літера, 1995. – 335 с.
Наклад книги закінчився

Збірник політичних творів Поля Рікера, одного з провідних філософів сучасності, фундатора феноменологічної герменевтики, включає в себе праці, написані впродовж 1949–1991 рр. і присвячені найважливішим питанням сучасної політики, філософії, права та етики. Докладнiше