Баумейстер Андрій

Баумейстер Андрій

Андрій Олегович Баумейстер – кандидат філософських наук, співредактор українського проекту Європейського словника філософій Барбари Кассен.

У 1997 році закінчив філософський факультет, а в 2000 році – аспірантуру філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1998 році стажувався в Інституті філософії та університеті Людвіґа Максиміліана у Мюнхені (Німеччина) під керівництвом професора Ганса Маєра. У травні 2001 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Першопринцип і буття у метафізиці (на матеріалі метафізики томізму)» під керівництвом професора Анатолія Лоя. З 2002 і дотепер викладає на кафедрі філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1998 року і дотепер Андрій Баумейстер також викладає метафізику й історію філософії у Вищому релігійному інституті святого Томи Аквінського у Києві.

Наукові публікації: монографія «Філософія права» (2007, 2010 (розширений варіант)), підручник «Основи практичної філософії» (у співавторстві) (2011), статті у фахових наукових журналах на теми онтології, практичної філософії та історії філософії. Автор статей з філософії Платона, Аристотеля та схоластики в «Енциклопедії епістемології та філософії науки» (Інститут Філософії РАН 2009). Автор збірки філософських етюдів «Біля джерел мислення і буття» (Дух і літера, 2012), а також ґрунтовного дослідження «Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання» (Дух і літера, 2012).

У 2011 році монографія «Філософія права» була відзначена премією імені М.Л. Злотіної «За кращу філософську монографію останнього десятиріччя» (премія Інституту Філософії ім. Г.С. Сковороди й Українського філософського фонду).
А.О. Баумейстер активно співпрацює з Центром Європейських гуманітарних досліджень (Університет «Києво-Могилянська Академія»), читав лекції у Літньому Богословському Інституті у 2004–2005 та у 2009–2011 роках. Андрій Баумейстер є науковим редактором рубрики «Онтологія» в українській версії «Європейського словника філософій» (під керівництвом Барбари Кассен і Костянтина Сігова).